SKfirm.sk

Na základe skúseností a veľmi dobrých kontaktov z minulého obdobia sa portál SKfirm.sk orientuje hlavne na doplnkové služby ubytovacích objektov, ktoré majú za cieľ osloviť práve firmy a spoločnosti (aj v mimosezónnom období).

Pre portál SKfirm.sk sme realizovali logo, ako aj celkový online systém.

 

www.skfirm.sk