V živote sú aj dôležitejšie veci, ako komerčný úspech ocenený peniazmi. Je dobré vedieť rozhodnúť sa, komu a ako nezištne pomôcť. Preto som sa aj ja rozhodol podať pomocnú ruku tým, ktorí to určite potrebujú.