Cukráreň Fedita

Kompletný "upgrade" cukrárne Fedita (Zvolen). Na žiadosť majiteľov sa menilo logo, aby ešte väčšmi korešpondovalo so zameraním prevádzky. Súčasťou redizajnu bola aj dodávka novej web stránky, samozrejme plne responzívnej. Majitelia si web stránku aktualizujú sami cez admin prístup.

www.cukraren-fedita.sk