Pauza bufet

V Banskej Bystrici privítal svojich prvých návštevníkov nový bufet Pauza. Investor zadal požiadavku na tvorbu loga a tlačovín. Projekt od úvodu nemal stanovaný ani názov, preto sme riešili tento projekt komplexne - počnúc výberom mena pre bufet, až po jeho stvárnenie na vizuáloch.

 

  • LOGO

  • OTVÁRACÍ POSTER

  • NÁPOJOVÝ A JEDÁLNY LÍSTOK

  • BANNER (EXTERIÉROVÁ NAVIGÁCIA)