Fáber Dance School

Tanečná škola Fáber Dance School a športový klub Fáber Dance Team patrí medzi väčších klientov, pre ktorých bolo realizovaných niekoľko projektov, vrátane novej webovej prezentácie školy aj klubu. Ďalej sme pre školu vytvorili niekoľko imidžových posterov.

www.faber-dance.com

  • WEB FABER DANCE TEAM-U (športový klub):

 

  • POSTERY - NÁBORY - ZÁPISY - SÚŤAŽE