Prenajom24.sk

Portál Prenajom24.sk slúži na inzerciu všetkého, čo sa dá prenajať, alebo požičať. Ak máte doma čokoľvek, čo využívate sporadicky, ale zároveň by to mohlo poslúžiť aj niekomu inému, ste na správnom mieste.

Pre portál sme vytvorili logo a graficky spracovali reklamné kampane na internete vrátane printovej kampane (billboardy, letáky).

  • LOGO PORTÁLU

 

  • BILLBOARD

  • FB KAMPANE (bannery)

  • PF-ka (banner)