Nová zákazka

Toto je formulár na zadávanie nových zákaziek. Vyplňte prosím čo najviac údajov, ktoré sú Vám známe. Formulár slúži len na prvotné oboznámenie sa so zákazkou a jej atribútmi. Bližšie informácie si upresníme osobne alebo telefonicky. Ďakujem.
Vaše meno / firma(*)
Please type your full name.

E-mail(*)
Invalid email address.

Telefón(*)
Uveďte telefonický kontakt na seba.

Zákazka (predmet)(*)
Nevyplnili ste názov zákazky.

Uveďte názov zákazky, napr.: "vizitky, web stránka, banner na Facebook..."

Termín vyhotovenia(*)
Please select a date when we should contact you.

Uveďte požadovaný termín vyhotovenia zákazky. ____________________

Použitie podkladov(*)

Vyberte si...

Vyberte prosím, ako budete využívať grafické podklady. Informácia je dôležitá kvôli technológii prípravy podkladov. Príklad: reklamný banner na Facebook nie je možné použiť pre kvalitnú tlač. Preto sa podklady pripravujú v predstihu aj pre tlač, aj pre digitál.
____________________

Formát (pri tlači)

Vyberte požadované rozmery pre tlač.
____________________

Formát - rozmer (pri tlači)
Invalid Input

Ak ste vybrali "iný rozmer", uveďte ho prosím. ____________________

Rozmer (pri elektronických súboroch)
Invalid Input

Uveďte požadovanú veľkosť (v pixeloch). ____________________

Text
Invalid Input

Sem vpíšte text, ktorý má byť obsiahnutý v grafike, napr. "Dátum koncertu 12.10.2018, Miesto: športová hala Dukla, Vstupné 25€..."
____________________

Poznámky
Invalid Input

Bližšie prosím opíšte Vašu zákazku, napr. farebnosť, štýl - charakter grafiky (pokiaľ máte predstavu), prípadne zdroj inšpirácie, čo sa Vám páči :)
____________________